Principii de confidentialitate

Informații privind protecția datelor

Informaţii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu articolele Regulamentul General privind Protecţia Datelor (GDPR)

Pentru noi, protecția datelor cu caracter personal are o foarte mare importanță. De aceea, ne angajăm să acordăm o atenție sporită modului în care vă prelucrăm datele cu caracter personal (în continuare „date”). Această politică de prelucrare a datelor este concepută pentru a vă oferi informaţii complete cu privire la modul de prelucrare a datelor de către compania noastră în urma accesării și utilizării site-ului www.agrana.ro.

1.    Cine este responsabil de prelucrarea datelor şi pe cine puteți contacta?

Responsabil de prelucrarea datelor:

AGRANA ROMÂNIA SA

București, Șoseaua Străulești, nr. 178 - 180, sector 1,

RO-013339 București

+4 0372 381 000

E-mail:  DPORomania@ Remove this agrana.com

2.    Din ce surse provin datele cu caracter personal pe care le prelucrăm ?

Prelucrăm datele primite de la dumneavoastră în cursul completării formularului de aplicare pentru una din pozițiile disponibile la nivelul Agrana.

Prelucrăm datele cu caracter personal, cu ocazia convocării Adunărilor Generale Agrana, astfel cum ne sunt comunicate în cadrul listei pusă la dispoziție de către societatea de registru care ține evidența acționarilor societății.

Datele sunt prelucrate și prin intermediul hotărârilor Adunărilor Generale și a CV-urilor membrilor organelor statutare.    

3.    În ce scop şi pe ce bază legală sunt prelucrate datele?

Prelucrăm datele dumneavoastră în conformitate cu următoarele temeiuri:

·         Pentru executarea unui contract, sau pentru a face demersuri înainte de încheierea unui contract.

Datele dumneavoastră (nume, prenume, data nașterii*, naționalitate*, telefon, e-mail, limbă și datele din CV-ul* dumneavoastră) astfel cum sunt transmise prin intemediului formularului de pe site, vor fi prelucrate în scopul încheierii unui contract individual de muncă.

·         Pentru a ne îndeplini obligaţiile legale:

Prelucrarea datelor reprezentantilor legali ai societatii (nume, prenume, sex, naționalitate, studii, experiență) este necesară pentru îndeplinirea obligaţiilor legale astfel cum acestea sunt prevăzute în legislația pieței de capital și principiile de guvernanță corporativă, având în vedere ca Agrana este o societate listată la Bursa de Valori București, pe sistemul alternativ de tranzactionare.

In considerarea aceleiasi imprejurari de mai sus, prelucrarea datelor reprezentantilor legali/persoanelor imputernicite ale societatii (nume, prenume, sex, cetațenie, domiciliu, data nasterii, seria si numarul actului de identitate, autoritatea emitenta, codul numeric personal - in anumite situații)  este necesară in principal pentru îndeplinirea obligaţiilor legale  de informare a actionarilor cu privire la hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor.   

4.    Cine primește datele?

Datele va fi prelucrate şi utilizate în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea  scopurilor menționate mai sus. Poate fi necesar, de la caz la caz, să se transfere datele unor terţi pentru a atinge respectivele scopuri.

Dacă autorizăm o persoană împuternicită vom rămâne responsabili pentru protejarea datelor dumneavoastră. Persoanele împuternicite și contractate de AGRANA vor primi datele dumneavoastră în cazul în care aceste date sunt necesare pentru a presta serviciile respective. Acestea sunt, de exemplu:

·                Societățile de recrutare sau leasing de personal

·                Furnizori de servicii IT necesari pentru exploatarea și securitatea sistemelor noastre de IT

·                Alte entități din cadrul grupului Agrana.

În plus, AGRANA poate fi legal obligată să divulge datele dumneavoastră în cazul în care acest lucru este necesar pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea drepturilor sale în fața autorităților.

5.    Cât timp vor fi stocate datele?

·              Dacă utilizaţi formularul de pe site-ul nostru pentru a ne trimite datele personale, fără ca să se ajungă la încheierea unui contract de muncă, respectivele date vor fi stocate pentru o perioadă de maxim 6 luni.

·              Datele prelucrate în scopul îndeplinirii obligațiilor legale vor fi stocate pe toata durata prevăzută de lege pentru datele respective.

6.    Care sunt drepturile de protecție a datelor?

Aveţi dreptul de informare, dreptul de rectificare, ștergere sau restricţie a prelucrării datelor stocate, dreptul de a vă opune prelucrării datelor, dreptul de portabilitate a datelor şi dreptul de a depune o plângere legală în conformitate cu prevederile legii privind protecţia datelor, în orice moment.

Dreptul de informare:

Aveţi dreptul să obţineți informaţii de la noi cu privire la faptul dacă şi în ce măsură prelucrăm datele dumneavoastră.

Dreptul de rectificare:

În cazul în care prelucrăm date care sunt incomplete sau incorecte, aveți dreptul de a obține rectificarea sau completarea acestor date de la noi în orice moment.

Dreptul de ştergere:

Aveţi dreptul să obţineți de la noi ştergerea datelor în cazul în care am prelucrat ilegal aceste date sau în cazul în care prelucrarea acestor date constituie o încălcare disproporționată a intereselor dumneavoastră legitime. Vă rugăm să reţineţi că ştergerea imediată poate fi interzisă din anumite motive, de ex. dispoziții legale privind reținerea datelor.

Dreptul la limitarea prelucrării:

Aveţi dreptul de a obţine limitarea prelucrării datelor dumneavoastră în cazul în care:

·           contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificăm acuratețea datelor,

·           prelucrarea este ilegală, şi totuşi vă opuneți ştergerii datelor şi solicitați, în schimb, limitarea utilizării lor,

·           nu mai avem nevoie de date în scopul destinat, dar aveţi nevoie de aceste date pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor cereri legale, sau

·           v-ați opus prelucrării datelor.

 

Dreptul de portabilitate a datelor:

Aveţi dreptul de a primi datele, pe care ni le-aţi furnizat, într-un format structurat, frecvent utilizat şi care se poate citi electronic şi aveți dreptul de a transmite aceste date altei părţi responsabile fără impedimente din partea noastră, cu condiţia ca

·           să prelucrăm aceste date în baza unei declarații revocabile privind consimțământul furnizat de dumneavoastră sau de a executa un contract încheiat între noi, şi

·           prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

Dacă este fezabil din punct de vedere tehnic, aveți dreptul ca datele dumneavoastră să fie transmise direct de către noi unui alt operator.

Dreptul de a obiecta:

În cazul în care prelucrăm datele pe baza intereselor legitime, aveţi dreptul de a obiecta la această prelucrare, din motive legate de situaţia dumneavoastră specială, în orice moment. Nu vom mai prelucra datele decât atunci când putem demonstra motive convingătoare și legitime pentru prelucrare care vă depășesc interesele, drepturile și libertățile sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea cererilor legale. Aveţi dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră în scop de marketing direct în orice moment, fără precizarea unui motiv.

Dreptul la reclamaţie:

Dacă credeţi că vă prelucrăm datele prin încălcarea legii privind protecţia datelor din Romania sau legislatia europeană, vă rugăm să ne contactaţi prin e-mail la adresa 

DPORomania@ Remove this agrana.com pentru a răspunde la orice întrebări.

În caz de dubii, putem avea nevoie de informaţii suplimentare pentru a confirma identității dumneavoastră. Aceasta serveşte la protejarea drepturilor şi a confidenţialității datelor dumneavoastră.

Aveţi dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, 010336 Bucuresti, Tel. 0318.059.211, Email: anspdcp@dataprotection.ro

7.    Datele cererii

Dacă ne trimiteţi o cerere, datele cererii vor fi accesibile numai acelor persoane care sunt autorizate şi implicate în procesul de solicitare.

Există posibilitatea, ca pentru autentificarea și identificarea dumneavoastră, să solicităm date suplimentare, fără ca prin aceasta să schimbăm scopul prelucrării inițiale a datelor.

8.    Cookie-uri şi instrumente de urmărire

Cookie-uri

Site-ul nostru foloseşte aşa-numitele "cookie-uri". Acestea sunt fişiere text de dimensiuni mici care sunt stocate pe dispozitivul dumneavoastră cu ajutorul browser-ului. Folosim cookie-uri pentru a face serviciile noastre mai uşor de utilizat. Unele cookie-uri rămân stocate pe dispozitiv chiar şi după părăsirea site-ului nostru, până când le ştergeţi. Acestea ne permit să recunoaștem browser-ul la următoarea vizită.

Dacă nu sunteţi de acord cu acest lucru, puteţi configura browser-ul pentru a vă informa ori de câte ori cookie-urile sunt setate şi puteți decide asupra acestora numai de la caz la caz. Setările necesare diferă în funcție de browser şi dispozitiv, și de obicei, pot fi găsite în secțiunea 'Suport' a dispozitivului sau a browser-ului.

Dezactivarea cookie-urilor poate limita funcționalitatea site-ului nostru. Acest site folosește următoarele cookie-uri:

 

Tip of cookie

Care este scopul acestui cookie ?

Cat timp va fi activ ?

Cookie de sesiune

 Permite site-urilor web să stocheze date pentru a stabili o sesiune de utilizator și pentru a transmite datele de stat printr-un cookie temporar, denumit în mod obișnuit un cookie de sesiune.

 Pana la sfarsitul conexiunii sau pana cand inchideti browserul.

Performance Cookie

 Înregistrează un ID unic care este utilizat pentru a genera date statistice despre modul în care vizitatorul folosește site-ul web

 2 ani

Cookie regarding functionality

 Inregistreaza informații despre opțiunile pe care le-ați realizat și ce permit să ajusteze site-ul pentru a vă satisface nevoile. De asemenea, folosim module cookie pentru a salva preferința dvs. de categorie / segment, limba folosita.

 2 ani

Targeting cookie

 -

 -

Publicity cookie

 -

 -

Cookie-uri de performanta / analitice.

Unele dintre cookie-urile de pe acest site colecteaza informatii despre modul in care vizitatorii utilizeaza site-ul, precum paginile vizitate mai des, mesajele de eroare care apar la pagini web etc. Aceste cookie-uri nu colecteaza informatii care identifica vizitatorii. Toate informatiile despre aceste cookie-uri sunt colectate si agregate si raman confidentiale. Acestea sunt folosite doar pentru a imbunatati modul in care functioneaza site-ul nostru.

Cookie-uri de sesiune
Acestea sunt cookie-uri temporare care sunt stocate in fisierul cookie al browserului tau pana cand sesiunea browser se incheie. Aceste cookie-uri sunt obligatorii pentru ca anumite aplicatii sau functii de pe acest site sa functioneze corect.

Cookie-uri persistente
Putem folosi cookie-uri persistente pentru a-i oferi o experienta mai buna utilizatorului (de ex. furnizarea unei navigari optimizate). Aceste cookie-uri raman in fisierul cookie al browserului tau pentru o perioada mai lunga. Perioada de timp variaza in functie de alegerile pe care le veti face cu privire la setarile browser-ului de internet. Cookie-urile persistente permit ca informatia sa fie transmisa catre un server web de fiecare data cand un utilizator acceseaza acel site. Cookie-urile persistente sunt de asemenea cunoscute drept cookie-uri de urmarire.

Instrumentele de urmărire şi utilizarea Google Analytics
Instrumentele de analiză sunt folosite pe site-ul nostru pentru a colecta informaţii generale privind modelele de utilizare ale vizitatorilor. Acestea cuprind, de exemplu, paginile vizualizate, timpul de vizualizare, paginile de legătură și informațiile generale despre sistemul dumneavoastră informativ, cum ar fi sistemul de operare, rezoluţia ecranului, browser-ul folosit etc. Toate datele colectate sunt stocate în mod anonim şi nu pot fi atribuite dumneavoastră personal. Dacă nu sunteţi de acord cu această detectare anonimizată a modelelor de utilizare, puteţi preveni acest lucru prin dezactivarea cookie-urilor din browser-ul dumneavoastră.

Această pagină de Internet foloseşte și Google Analytics, un serviciu de analiză prin Internet furnizat de Google. Google Analytics foloseşte cookie-uri care permit analiza utilizării site-ului de către dumneavoastră.

Informaţiile generate de cookie-uri cu privire la utilizarea acestui site (inclusiv adresa dumneavoastră IP) vor fi transmise către un server  Google din SUA şi stocate acolo. Google va folosi aceste informaţii pentru a evalua utilizarea site-ului, pentru a elabora rapoarte privind activitățile site-ului şi a oferi alte servicii legate de utilizarea site-ului și a internetului. Google poate, de asemenea, transmite aceste informaţii către terţe părţi în măsura în care acest lucru este impus de lege sau în măsura în care terţe părţi prelucrează aceste date în numele Google. Puteţi împiedica instalarea cookie-urilor prin modificarea setărilor corespunzătoare în software-ul browser-ului dumneavoastră; cu toate acestea vă rugăm să fiţi conştienţi de faptul că, în acest caz, nu este posibil să utilizați pe deplin toate funcțiile pe care le oferă site-ul nostru. Utilizând acest site, consimţiţi la prelucrarea datelor colectate despre dumneavoastră de către Google în modul şi în scopurile menţionate mai sus.

Prin prezenta vă informăm că acest site foloseşte Google Analytics exclusiv în combinaţie cu un add-on de dezactivare "_anonymizeIp()". Adresa dumneavoastră de IP nu va fi stocată complet. Identificarea adresei de IP a utilizatorului site-ului de către Google Analytics este, prin urmare, exclusă.

Vă puteți opune acestui lucru prin instalarea add-on al browserului pentru dezactivarea Google Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Acesta informează Google Analytics că nicio informaţie cu privire la utilizarea site-ului nu poate fi transmisă către Google Analytics. Nu vom folosi instrumente de urmărire pentru a colecta datele personale despre dumneavoastră fără a fi conştienţi de acest lucru fără permisiunea dumneavoastră expresă, sau nu vom transmite orice astfel de date furnizorilor terţi şi platformelor de marketing sau nu vom conecta datele de datele dumneavoastră cu caracter personal (nume, adresă, etc.).

Cum puteti opri cookie-urile?

Browser-ul poate fi setat pentru ca aceste cookie-uri sa nu mai fie acceptate sau sa fie acceptate de la un site anume. Toate browserele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari se gasesc de regula in "optiuni" sau in meniul de "preferinte" al browserului tau. Daca nu regasesti aceste setari, acceseaza sectiunea de “help” a browserului.

Mai jos sunt redate link-uri pentru gestionarea cookie-urilor in cazul utilizarii urmatoarelor browsere: Internet Explorer, Mozilla, Chrome, Safari si Opera

Cookie settings in Internet Explorer windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies

Cookie settings in Mozilla support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Cookie settings in Chrome support.google.com/chrome/answer/95647

Cookie settings in Safari support.apple.com/kb/ph17191

Cookie settings in Opera www.opera.com/help/tutorials/

SC AGRANA ROMANIA SA

Sos. Straulesti nr. 178-180 | sector 1, Bucuresti | 013339

Telefon: (+40)212693373 | Fax: (+40)212693398

Societatea este inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalului Bucuresti sub nr. J40/4411/2008

CIF RO 2083754

Agrana Romania SA atesta faptul ca informatiile prezentate in acest site sunt verificate cu atentie si sunt innoite regulat.

Continutul poate fi modificat, sters sau suplimentat in orice moment fara nici o instiintare prealabila sau ulterioara.

Agrana Romania SA nu isi asuma responsabilitatea pentru acuratetea datelor sau pentru eventualele erori. Agrana Romania SA nu isi asuma responsabilitatea pentru nici un fel de prejudiciu rezultat din utilizarea informatiilor continute in acest site.